پنج شنبه سیستم تعیین نتایج کلمات کلیدی از نو نوشته شد و روز جمعه تا آخر شب داشتیم تست انجام می دادیم. بابت این اختلال ها عذر خواه می کنیم.

جای کلمه نرم افزار قدرتمند تحت وبی است که به منظور مانیتورینگ و بررسی کلمات کلیدی در گوگل و برای اولین بار در ایران ساخته شده است. جای کلمه با همکاری فست سئو و شرکت آذین وب در سال 1394 متولد شد. بدون شک ما نرم افزاری تخصصی و کارآمد ساخته ایم که تغییر بزرگی در […]